Bộ tranh tứ cảnh chim quý thủy mặc

Chất liệu           : Sứ trắng men bóng thủy mặc

Họa tiết             : Tứ Cảnh Chim Quý – Tùng Cúc Trúc Mai

Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay

Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội