Công ty Gốm sứ sáng tạo Việt Nam luôn hướng tới khách hàng là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của công ty. Và cũng luôn xác định rằng, giới thiệu và giữ chân khách hàng là một yếu tố sống còn. Vì thế, công ty xây dựng chính sách khách hàng thân thiết với các chương trình như sau:

  1. Quy trình tích điểm :

Khách hàng mua hàng tại showroom sẽ được hệ thống tại công ty tích điểm như sau:

Cứ 20.000đ à 1 điểm.

250đ à voucher trị giá 50.000đ.

Đơn hàng 5.000.000đ thì khách hàng được tặng luôn voucher 50.000đ cho lần mua tiếp theo. 

Tại cửa hàng sẽ chủ động tích điểm cho khách hàng .

Việc quy đổi điểm sẽ dựa trên tổng điểm tích tại cửa hàng và nhân viên tại cửa hàng sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin.

  1. Thẻ Vip: Giảm 15% trên các đơn hàng

Khách hàng được tặng thẻ VIP tại cửa hàng thuộc những đối tượng sau:

+ Có lượng điểm tích tại cửa hàng là 250.000đ hoặc mua hàng trị giá 50.000.000đ.

+ Dành cho các nhà chùa có đơn hàng mua thường xuyên tại cửa hàng.

+ Những đối tượng khách hàng khác theo sự quyết định của trưởng cửa hàng.

  1. Quy cách sử dụng :

Đối với voucher:

+ Trị giá voucher tương đương với số tiền ghi trên thẻ và được quy đổi tương đương với tiền trong quá trình khách hàng mua hàng cho đơn hàng tiếp theo, không có giá trị quy đổi ra tiền để nhận tiền mặt. 

Đối với thẻ Vip :

+ Khách hàng có thẻ Vip lúc mua hàng phải xuất trình thẻ kèm với thông tin cá nhân để xác nhận mua hàng.

+ Thẻ không được sử dụng chung cho nhiều người, tránh trường hợp lợi dụng chính sách của công ty để mua hàng với giá tốt.