Hiển thị 1–16 của 32 kết quả

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Chén loe hồng sa

55.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Đổ nước trà họa tiết hoa đào hồng

150.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Đổ nước trà họa tiết hoa đào xanh

150.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Gạt tàn họa tiết hoa đào hồng

150.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Gạt tàn họa tiết hoa đào xanh

150.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Gạt tàn men hỏa biến

200.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Gạt tàn men hỏa biến trắng xanh

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Gạt tàn men xanh lá vẽ chuồn trúc

110.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Gạt tàn men xanh lá vẽ hoa đào đỏ

110.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Hộp đựng trà men hỏa biến

280.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Hũ đựng trà bọc đồng

270.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Hũ đựng trà men xanh vẽ chuồn trúc

110.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Hũ rót nước vẽ hoa đào tử sa nâu

200.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Hũ trà An Thổ Túc tròn

300.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Hũ trà dáng chuông men lam

800.000 

Phụ kiện bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng mới

Hũ trà dáng chuông men vàng vẽ hoa

880.000