Hiển thị tất cả 5 kết quả

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Bình gốm trang trí

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa bầu tròn men hỏa biến

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa đắp nổi cá chép

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa men hỏa biến cao cấp

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa sơn mài đỏ