Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Bình gốm trang trí

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Bình gốm vai vuông

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Bình hút lộc cá chép trông trăng

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa men hỏa biến cao cấp