Khay mứt xoáy gốm sứ Bát Tràng kèm khay gỗ tròn

720.000