Hiển thị tất cả 12 kết quả

Tranh gốm sứ Bát Tràng

Bộ tranh tứ quý men lam

3.500.000 
1.500.000 
2.500.000 

Tranh gốm sứ Bát Tràng

Tranh tứ quý màu 65cm

3.000.000 

Tranh gốm sứ Bát Tràng

Tranh tứ quý nổi 1M

5.000.000 

Tranh gốm sứ Bát Tràng

Tranh tứ quý nổi 1M2

6.500.000 

Tranh gốm sứ Bát Tràng

Tranh tứ quý nổi 85cm

4.000.000