Bát hương thờ men rạn bọc đồng từ S5 – S1

1.050.000